India gi oina COVID-19 naba Mee 1161 sukhre. Sikhibana 28 suhankhre.

Houjik houjik malem gi mafam khudingda leina laichat oina sandorakliba COVID-19 asina India da nahanba mee gi masing 1161 sukhre aduga sikhiba masingna 28 sujinkhre.

Maharashtra da 193 nahanlaga 8 amna sihankhre. KErala dasu 194 nahanlaga 1 sihankhre.

Karnataka da 80 nahanlaga 3 sihankhre

Uttar Pradesh ta 75 nahankhre. Telangana da 69 nahanlaga 1 sihankhre

Delhi da 53 nahanlaga 2 sihankhre. Gujarat ta 57 nahankhre.

Tamil Nadu da50 nihanlaga 1 sihankhre.

Haryana da 33 nihankhre. Punjab ta 38 nahanlaga 1 sihankhre.

Madhya Pradesh ta 33 nahanlaga 2 sihankhre.

Jammu kashmir da 31 nahanlaga 2 sihankhre.

Andhra Pradesh ta 19 nahankhre. West Bengal da 19 nahanlaga 1 sihankhre.

Chandigarh da 8 nahankhre. Chhattisgarh da 7 nahankhre.

Bihar da 11 nahanlaga 1 sihankhre. Uttarakhand da 7 nahankhre. Goa da 5 nahankhre.

Himachal Pradesh ta 3 nahanlga 1 sihankhre.

Odisha da 3 nahankhre. Andaman da 9 nahankhre.

Manipur, Mizoram amadi Pondicherry dadi 1 khaktamak nahanli.

Share on:

Leave a Reply