Manipuri IFS Officer Noor Rahman Sheikh na COVID-19 bu Thengnabada mateng oinaba Rs.5,00,000 mateng pangkhre

IFS Officer Noor Rahman Sheikh | Credit: Facebook

Malemda houjik leina laichat ama oina sandorakliba COVID-19 asina maram oiduna Lockdown touduna leiriba asida micham praja sing asigimak khanlaga Noor RahmanSheikh (I.F.S- Consul General of India, Jeddah,Saudi Arabia) na COVID-19 gi thengnabada Mateng oinaba Prime Minister Relief Fund da Rs.2,50,000/- (Two lakhs fifty thousand) mateng pangkhre.

Aduga Mahak ki Poknafam Lamdam Manipur gi CM COVID-19 Relief Fund dasu Rs.2,50,000/- (Two lakhs fifty thousand) amaga mateng pirakhre.

Mahakana Makha tana thamlak khibada Mahakna toujariba mateng asina maram oiduna kanagum amata hairiba lockdown asina maram oirada chara hendaba oirasanu hairakli.

Mahakumba Leader Manipur da Miyoi Khara Yamna leiraba matam Pumnamki henna yaifaba oigani.
Pukchel chaoba leibak ki damk khnba Officer ama Luchingba Oina fangjaba Manipur State gita nttana Nation asigisu chouthokchabani.

Matung tarkpa punsidasu Miyamgi awa ana kayada leppa leitana mateng pangba ngmba oisanu haina Allah da nijari.

Share on:

Leave a Reply